Home
E-mail
DE VIJF NATUURGERICHTE PRINCIPES

De natuurgeneeskundige behandelingen van Medische Qigong werken volgens de ďDe Vijf Natuurgerichte PrincipesĒ, die de basis zijn van de Paramedisch Natuurgeneeskundige Therapeut. Daarmee levert hij een effectieve en efficiŽnte inbreng van zorg.

De Natuurgeneeskundige Therapeut stelt zich bij elke cliŽnt de vraag wat nu werkelijk de oorzaak van zijn/haar ziekte of aandoening is. Wat is uiteindelijk noodzakelijk om een helingsproces op gang te brengen dat leidt tot een optimaal bereikbaar resultaat? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden moet men over voldoende kennis beschikken m.b.t. de kracht en werking van de betreffende natuurwetten.

De volgende principes dienen juist te worden toegepast binnen de mogelijkheden om gezondheid te herstellen:
  1. Zoals Einstein bevestigde, en de Oosterse energetische geneeskunsten lang voor hem al stelden, is een cel zonder energie een dode cel. Energie ligt dus ten grondslag aan het leven. De Natuurgeneeskundig Therapeut heeft zich bekwaamd in energetische vormen van hulp. Zonder (aanvullende) energie is er geen mogelijkheid tot herstel. Deze vorm van hulp is de eerste prioriteit.


  2. De Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut, die ook met de inzichten van medische Qigong werkt, maakt gebruik van prikkeloverdracht die de zenuwvlechten (communicatie) beÔnvloeden. Deze beÔnvloeden op hun beurt weer het endocriene stelsel, weefsels en overige organen van het lichaam. Therapeuten hebben zich bekwaamd in het direct herstellen van interne fysieke communicatiesystemen welke via zenuwbanen hun weg vinden en daarmee alle cellen beÔnvloeden. Zonder een goede geleiding stagneren vele functies. Deze vorm van hulp is de tweede prioriteit.


  3. De Natuurgeneeskundig Therapeut heeft zich bekwaamd in de methoden van drainage. Hij heeft zich bekwaamd om toxische belastingen, zowel in geestelijke als stoffelijke vorm, te verminderen. In ons dagelijks leven belasten we ons met stoffelijke en geestelijke verontreinigingen via voeding, luchtvervuiling en stressvolle emoties. Er is veel energie nodig om ons van deze negatieve belasting te ontdoen. Door de toxische belasting van het lichaam stagneert het communicatiesysteem van het lichaam en vertraagt het de signalen die een prikkel tot herstel zouden kunnen geven. Zuivering van het lichaam en zijn energiesystemen maakt het weer mogelijk dat homeostase bereikt wordt, want als alle orgaanstelsels samenwerken is optimale gezondheid bereikbaar. Deze vorm van hulp is de derde prioriteit.


  4. De Natuurgeneeskundig Therapeut heeft zich bekwaamd in goede voeding. Wat voeding betreft, zal hij de cliŽnt inzicht verschaffen in het belang van zowel de juiste geestelijke voeding (het positief veranderen van gedachtepatronen) als de inname van fysieke voedingsstoffen. Dit is van essentieel belang om evenwicht te bereiken tussen prestatie en welzijn. Elk advies werkt vertragend als niet aan de eerste drie prioriteiten voldaan is.


  5. De psyche en het onbewust ziekmakende levenspatroon. De paramedisch natuurgeneeskundig therapeut heeft zich bekwaamd in de natuurgerichte psyche van de mens. Psychisch en gevoelsmatig is het menselijke gestel door onwetendheid nauwelijks in staat om ziekmakende processen zelfstandig te veranderen. Onbewuste negatieve denkpatronen en stressfactoren uit het verleden eisen hun tol. Ze hebben een desastreus effect op de zelfbeleving van eigenwaarde en uiteindelijk ook op de fysieke gezondheid. Het duidelijk aanreiken van waarachtige en juiste inzichten bepalen nu de kortste weg naar heling. De Natuurgeneeskundig Therapeut is in staat zijn/haar cliŽnt de ware fundamentele middelen tot genezing aan te reiken en daarmee hem/haar bewust te maken van de feitelijke oorzaak van zijn/haar ziekte. De Natuurgeneeskundig Therapeut is zich ervan bewust dat de meeste ziekten psychosomatisch zijn, zoals de meeste chronische aandoeningen en dat ze meestal voortkomen uit het negeren van de eigen gevoelssignalen. Door levenskunst te doceren bereikt de Natuurkundig Therapeut zijn beoogde doel: het herstellen van de gezondheid, levenslust en welbevinden van de cliŽnt.
Voldoet men aan de prioriteiten 1 t/m 4, dan is het pad naar een bewuste verandering snel gevonden. Immers, energie, communicatie, drainage en voeding zijn dan op peil, waardoor gemakkelijker angsten en vooroordelen kunnen worden overwonnen. Worden de ziekmakende processen onder prioriteit nummer 5 niet positief veranderd, dan kan de cliŽnt blijven shoppen en voor herstel van zijn/haar gezondheid eeuwig blijven zoeken naar andere therapieŽn, maar zal deze nooit kunnen vinden, daar gezondheid een keuze is die alleen gevonden kan worden in jezelf.
Terug naar boven


De stichting
Publicaties
Qigong
Qigonghealing
Natuur-    
geneeskunde
Trainingen
Workshops
Silat Barongsai
Tenaga Dalam
Donateurs
Contact
Links